info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 245
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
8 ธันวาคม 2564 เวลา16.00 น. นายกำพล สงครามนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลตำบล และคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำใหญ่...
สนง.ปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก ร่วมกับเทศบาลตำบลคำใหญ่ ปฏิบัติงานควบคุมประชากรสุนัข-แมว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดโพธิ์ชัยคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เปิดงานการประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลคำใหญ่เข้าร่วมประชุมชี้แจงพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570)
กิจกรรมเทศบาลตำบลคำใหญ่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2565
เทศบาลตำบลคำใหญ่ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ในตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่หารือร่วมกันในเรื่องการจัดการการจอดรถ บริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการสะดวกสบายให้กับผู้มาใช้บริการ
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑ และ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ