เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
งานการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
folder งานการศาสนาและวัฒนธรรม
folder งานนันทนาการ

สถิติ sitemap
วันนี้ 132
เดือนนี้5,280
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,683
ทั้งหมด 251,537

play_arrow ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๔-๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณฐานจุดบั้งไฟหลังวัดป่าบ้านคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ เทศบาลตำบลคำใหญ่ http://www.oic.go.th/Infocenter93/9371
รอปรับปรุง

เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดมาตรการการดำเนินงานที่สำคัญที่สุดในการควบคุมไข้เลือดออก คือการป้องกันโรคล่วงหน้า ซึ่งต้องดำเนินการก่อนโรคเกิด หากเกิดการระบาดแล้วจ


เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณวัดโพธิืชัยบ้านคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังห
รอปรับปรุง

ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่


camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ร่วมเปิดโครงการสื่อสารสัญญาณเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่ 10 บ้านโคกป่ากุง ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [27 กันยายน 2566]
เทศบาล ร่วมเปิดโครงการรู้เท่าทันโรค รู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่ 8 บ้านคำถาวร พร้อมมี ผู้นำชุมชน คณะผู้สูงอายุและคณะ... [25 กันยายน 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปี 2566 [19 กันยายน 2566]
เทศบาล ร่วมเปิดโครงการหมอพื้นบ้าน สืบสานปัญญาชุมชน ปี 2566 ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่ 8 คำถาวร,หมู่ 11 คำใหญ่ พร้อมผู้นำชุมชน และคณะผู้สูงอายุจากชุมชนหมู่ 8 คำถาวร,หมู่ 11 คำใหญ่ เข้าร่วมโครงการ ณ... [19 กันยายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศการประมูลให้เช่าร้านค้าตลาดสดล็อค 1 ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-853-1668
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-853-1668
อีเมลกลาง
Web mail
ทต.คำใหญ่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ