messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ (กรณีแทนตำแหน่งที่camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชุม ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ระยะ 3 เดือน ” ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ [24 กรกฎาคม 2567]
ประชุม ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ระยะ 3 เดือน ”[24 กรกฎาคม 2567]
กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์[23 กรกฎาคม 2567]
โครงการสถานีสุขภาพชุมชนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3[23 กรกฎาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลประเมินการจัดการสาธารณะ เทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview43
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview68
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview13

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp