เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่๑๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น E-mail กลางสำหรับการรับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศการจำหน่ายต้นไม้ สถานที่ บริเวณโรงฆ่าสัตว์และบ่อขยะเทศบาลตำบลคำใหญ่ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑ และ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo <<<::- คู่มือมาตรการป้องกันและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -::>>> >>> คู่มือมาตรการป้องกันก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336 |
photo ร่วมตอบแบสอบถาม ประเมิน ITA (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐความโปร่งใสขององค์กร ประจำปี 2564) เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญร่วมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำสาธารณะโคกป่ากุง หมู่ 10 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตบลของจังหวัดกาฬสินธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมและสนามกีฬาโรงเรียนคำใหญ่วิทยา อำเภอห้วยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 447 |
photo ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
photo ขอเชิญร่วมงานโครงการอำเภอห้วยเม็กยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลตำบลคำใหญ่พบประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านชัยศรี ตำบลค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 516 |
photo ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ แจ้งกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2