messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศ เทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 79 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนซอย 9 หมู่ที่ 12 ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 27 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสิม หมู่ที่ 7 (ITA 015) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อ คสล.ขยายไหล่ทางทำรางวีตื้น บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 2 (ITA 015) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 30 |
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2567 แบบฟอร์ม ITA-014 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48 |
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2567 ตามแบบฟอร์ม ITA-014 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก สายบ้านคำใหญ่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 52 |
แผนการซ่อมแซมบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 158 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 100 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านชัยศรี หมู่ที่ 3 ซอย 7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 173 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ่อขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 172 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 353 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1