เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๔-๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณฐานจุดบั้งไฟหลังวัดป่าบ้านคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [30 พฤษภาคม 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ประชาชน เกษตรกร และบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลคำใหญ่ [25 พฤษภาคม 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ สรุปรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลคำใหญ่ [27 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ [25 เมษายน 2566]
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 ทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ [5 เมษายน 2566]
โครงการเทศบาลตำบลคำใหญ่ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [5 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่ จัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ [3 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดโครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [30 มีนาคม 2566]
โครงการเทศบาลตำบลคำใหญ่ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [29 มีนาคม 2566]
โครงการเทศบาลตำบลคำใหญ่ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [29 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 - 10 (ทั้งหมด 231 รายการ)