เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ "TO BE NUMBER ONE "ระดับประเทศ(รอบพื้นที่)จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : วันพฤห้สบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ "TO BE NUMBER ONE "ระดับประเทศ(รอบพื้นที่)จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระดับประเทศ ทั้ง ๖ ชมรม เข้าร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ"TO BE NUMBER ONE "ระดับประเทศ(รอบพื้นที่)จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin