เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
รายละเอียด : 10.03.2566 เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคำใหญ่เกิดความปรองดอง สามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลและตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลคำใหญ่ ให้เกิดการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนาท้องถิ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะหรือการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกัน ตามกำหนดการ ออกพัฒนาบริเวณเขตชุมชนบ้านคำถาวร หมู่ที่ 8 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการออกร่วมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณถนน ทางสาธารณะในเขตชุมชนเป้าหมายในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกัน "กระชับ ฉับไว ใส่ใจประชาชน" www.ky.go.th/งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคำใหญ่
ผู้โพส : admin