info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10
นายกำพล สงครามนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังคำชี้แจงการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกำพล สงครามนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังคำชี้แจงการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำใหญ่ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำใหญ่เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสุมิติ กุลาสา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่