info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 236
ประชุมสรุปการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น ปี2564 เทศบาลตำบลตำบลคำใหญ่
รายละเอียด : 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลคำใหญ่และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยเม็ก ได้ดำเนินการประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2 ค) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ โดยมีนายอลงกรณ์ พลายแก้ว พัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก เป็นวิทยากร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่