info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมกับอำเภอห้วยเม็กออกเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Modelพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน2รายแก่ประชาชนครัวเรือนยากจน ในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่
รายละเอียด : วันนี้ ( 14 มกราคม 2565 )เวลา 10.00 น. นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก นายปราการ อุตส่าห์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลใหญ่พร้อมชุดปฏิบัติการประจำตำบลคำใหญ่ ออกเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ Kalasin Happinees Model “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวจรูญ พลเตมาอายุ บ้านเลขที่ 45หมู่ที่ 8 บ้านคำถาวร ตำบลคำใหญ่ 2. นายประสิทธิ์ วันอาทิตย์ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 8บ้านคำถาวร ตำบลคำใหญ่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ Kalasin Happinees Model “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และรับทราบสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่