info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9
12 มกราคม 2565 ผู้บริหารเทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้มอบหมายให้ท่านประธานสภา สมาชิกสภาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้ออกพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจง ในการปฏิบัติตนของผู้ติดเชื้อ ตามคำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยในพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ …ตามเอกสารประชาสัมพันธ์
รายละเอียด : 12 มกราคม 2565 ผู้บริหารเทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้มอบหมายให้ท่านประธานสภา สมาชิกสภาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้ออกพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจง ในการปฏิบัติตนของผู้ติดเชื้อ ตามคำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยในพื้นที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ …ตามเอกสารประชาสัมพันธ์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่