info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 6
... แจ้งกำหนดการ การเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วย ATK สัปดาห์แรกก่อนเข้าทำงานหลังปีใหม่ของเทศบาลตำบลคำใหญ่ ตามมาตรการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเหมาทุกท่าน ๑.สำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันฯ ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษา ๕.กองสวัสดิการสังคม และ๖.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองกุงคำ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : ... แจ้งกำหนดการ การเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วย ATK สัปดาห์แรกก่อนเข้าทำงานหลังปีใหม่ของเทศบาลตำบลคำใหญ่ ตามมาตรการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเหมาทุกท่าน ๑.สำนักปลัดเทศบาลและงานป้องกันฯ ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษา ๕.กองสวัสดิการสังคม และ๖.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองกุงคำ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์.
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่