เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลคำใหญ่ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ที่ ลานพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก วัดธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก สืบสานประเพณีบุญเดือนยี่ พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา วันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 19.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ที่ ลานพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก วัดธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยนายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท นายอำเภอห้วยเม็ก ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่า การจัดงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทั้งการร่วมกันปฏิบัติธรรมบวชชี พราหมณ์ มากกว่า 300 คน เป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนอ้ายของชาวอิสาน ประเพณีบุญคูณลาน หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนยี่ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป สินค้าด้านการเกษตรสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งการนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวบรรยากาศทะเลธุง ที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยเฉพาะการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระธาตุพนมจำลอง การรำถวายองค์พระธาตุ ซึ่งทุกคืนจะมีมหรสพสมโภช นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก มีความสำคัญโดยมีความเกี่ยวข้องกับพระธาตุพนมองค์เดิมที่จังหวัดนครพนม เป็นศาสนสถานที่สำคัญและได้รับการสักการะจากประชาชน ถือเป็นบุญกุศลของชาวอำเภอห้วยเม็กและชาวกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการเสี่ยงทายให้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระธาตุพนมจำลอง โดยนำพระบรมสารีริกาตุ และอิฐาตุของพระธาตุพนม มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุแห่งนี้ เพื่อกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและความสงบสุขร่วมกัน เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีพุทธ โดยมีพระธาตุพนมจำลองเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี
ผู้โพส : admin