เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
งานการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
folder งานการศาสนาและวัฒนธรรม
folder งานนันทนาการ

สถิติ sitemap
วันนี้ 52
เดือนนี้5,280
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,683
ทั้งหมด 251,537

play_arrow ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่


เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๔-๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณฐานจุดบั้งไฟหลังวัดป่าบ้านคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่


เทศบาลตำบลคำใหญ่จัดมาตรการการดำเนินงานที่สำคัญที่สุดในการควบคุมไข้เลือดออก คือการป้องกันโรคล่วงหน้า ซึ่งต้องดำเนินการก่อนโรคเกิด หากเกิดการระบาดแล้วจ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ เทศบาลตำบลคำใหญ่

เทศบาลตำบลคำใหญ่ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนอง


camera_alt ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบสหภัย แก่รายนายเพชร สร้อยโชติ บ้านเลขที่ 52 หมู่12 บ้านคำเจริญ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [30 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2566 [30 พฤศจิกายน 2566]
#ลอยกระทงคำใหญ่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม# ...งานสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกุง หมู่ที่ 10 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ... [28 พฤศจิกายน 2566]
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๗ [24 พฤศจิกายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่
โทร : 087-213-0330
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-853-1668
(สิบเอกวิจัย แสนสมัคร)
ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่
โทร : 087-853-1668
อีเมลกลาง
Web mail
ทต.คำใหญ่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ