ชื่อเรื่อง : ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่
รายละเอียด : วันเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ระยะเวลาเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.30น. สถานที่รับสมัคร ลานโดมอาคารเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : FUuStatFri95756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nO5TKV9Fri95818.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : frZBza2Fri95818.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IwqF6AGFri95818.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Rl3KG9TFri95818.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้