messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
find_in_page แผนพัฒนาบุคคล เทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๗ (แผน ๓ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 46 |
การดำนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 72 |
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลคำใหญ่ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 32 |
เทศบาลตำบลคำใหญ่มอบหมายอำนาจให้รองนายกปฏิบัติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45 |
มีการมอบอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 151 |
เทศบาลตำบลคำใหญ่ มีการจัดทำโครงการพนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 139 |
การดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 167 |
แบบประเมินบุคลากร การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 327 |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 322 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1