messager
 
เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 73 |
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคำใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 49 |
อำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 170 |
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 384 |
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 348 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1