เทศบาลตำบลคำใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลคำใหญ่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดน่าซื้อ ประจำปี 2565
รายละเอียด : 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกำพล สงครามนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ห้วหน้าสำนัก หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลและผู้นำชุมชน 8 ชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้า แม่ค้าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดน่าซื้อ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำใหญ่ เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อปรับปรุงปรุงพัฒนาตลาดสดให้ถูกตามเกณฑ์ตลาดน่าซื้อ จัดระเบียบตลาดสดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin